Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2024
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Pappersrevolten
2010
Specifikation
Sammanfattning
Dokument insamlade i staden förvandlades till 68 pappersvarelser, som sedan återfördes till sina ursprungsplatser.
Beskrivning
På varje resa genom staden bombarderas vi av skriftlig och bildmässig information, avsiktliga uttryck, ämnade att upplysa, påverka och dirigera. Kanslibyrån ser hur informations-mängden blir allt tätare. Likt en himlakropp, som blir större och större, ökar den sin gravitation, drar oss till sig, tynger ner oss. Små ord som i sig själva är flyktiga, blir till ett konstant brus. Informationsmättnaden har nått långt i sin evolution, och dånar i huvudet, som en knappt hörbar men samtidigt överröstande ton. Men informationsflödet är inte neutralt utan har en en övergripande ordning, som mattar ut oss, gör oss sårbara, mottagliga och formbara.
I det här flödet tvingas vi att navigera, med hjälp av våra egna hjärnors synapser sållar och katalogiserar vi omedvetet allt och placerar det i individuellt utformade fack. Kanslibyrån ser en möjlighet här, en tolkningsfråga och en utmaning att skapa sin egna medvetna ordning i korselden av olika röster. Uppmaningarna blir till abstrakta komponenter, som vi är fria att strukturera och kategorisera på vårt eget sätt, med en avvikande logik. Ur den livlösa soppan föds nytt liv, nya organiska former uppstår, en vildmark breder ut sig. Vi förvandlar papper till organiska varelser och information blir åter till kropp. Projektet genomfördes i Skellefteå 2010
Dokumentation
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se