Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2024
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Aktionsarkivet
2007 -
Specifikation
Sammanfattning
Varje handling i vardagen har samhällskritisk och subversiv potential
Beskrivning
Arbetet med Aktionsarkivet inleddes i november 2007 i Umeå. I projektet har Kanslibyrån genomfört aktioner i vardagen. Arkivet består i nuläget av 650 genomförda aktioner. Varje handling har varit planerad och dokumenterad, med syftet att bygga upp en samling av aktioner där de undersöker sin egen föreställning om vad som passar in och inte passar in i samhället.
Byrån skapar situationer som sticker ut från det som betraktas som normalt beteende. Subtilitet och anspråkslöshet är viktiga kvalitéer i arbetet och skådeplatsen för aktionerna är publika och offentliga miljöerna: Stadsrummet, offentliga institutioner, media, etc. Men också personliga och intima ytor: Hemmet, ateljén eller den egna kroppen.
Dokumentation
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se