Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2024
Aktiviteter
Information
Projekt
Namn
Allmänna uppgifter
År
Kanslibyrån
2007 -
Verksamhetsbeskrivning
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och konstnärlig institution som består av Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån för en kamp i vardagen där rationalitet, lydnad och effektivitet ifrågasätts på ett både publikt och personligt plan. Kritiken av invanda normer och konventioner är central i Kanslibyråns arbete. De försöker att hitta punkter där motstånd är möjligt. Begreppet normal håller oss, medborgare och människor, på plats. Normativitet fungerar som en effektiv kontroll av hur bra samhällsmedborgare man är och huruvida man klarar av att leva på det sätt som förväntas av en.
Samhället bygger till stor del på rationalitet, lydnad och effektivitet och därför blir irrationalitet och trots viktiga begrepp att handla efter. Alla handlingar spelar roll, och alla situationer har subversiv och samhällskritisk potential. Genom att vara irrationell, gå utanför den gängse logiken, handla på känsla eller infall, skapas en osäkerhet hos omgivningen. Denna osäkerhet ger plats för nya tankar och idéer.

Samarbetet inleddes i november 2007 och är pågående.
Specifikation
John Huntington (f. 1981, Rävlanda) är utbildad på Konstfack och Konsthögskolan i Umeå.
Per-Arne Sträng (f.1976, Östersund) är utbildad vid Konsthögskolan i Umeå.
Medverkande
 • Kanslibyrån är mot den nuvarande ordningen.
 • Kanslibyrån är mot det som betraktas som normalt.
 • Kanslibyrån är mot alla invanda konventioner.
 • Kanslibyrån står utanför lagen.
 • Kanslibyrån förespråkar irrationalitet och trots.
 • Kanslibyrån är inte praktisk, lönsam eller effektiv.
 • Kanslibyrån verkar i det vardagliga
 • Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
  Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
  Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
  www.kanslibyran.se
  E-postadress
  kontakt@kanslibyran.se