Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2024
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Arbetsgrupper
2022
Specifikation
Sammanfattning
Medlemmar i en av Kanslibyråns arbetsgrupper har blivit tilldelade en uppgift att utföra
Beskrivning
Varje grupp är tilldelad en uppgift och består av ca hundra deltagare. Medlemskapet kan ses som ett hedersuppdrag, en uppmaning till handling eller ett avbrott i den dagliga rutinen. Deltagandet sker helt på frivillig basis, alla gruppsmedlemmar är anonyma och det föreligger inget krav eller förväntan på återrapportering eller dokumentation.
Syftet med utförandet av varje grupps uppgift är att skapa en möjlighet för deltagarna att få en annan blick på sin egen vardag. Med uppgiften skapas utrymme för andra sätt att handla som direkt eller indirekt kan komma att påverka människor i medlemmarnas omgivning. Vid halvårskiftet 2022 var ca. 1200 personer, eller 0,12 promille av sveriges befolkning medlem i en av byråns arbetsgrupper.
Dokumentation
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se