Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2024
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Hjälpmedel
2019 -
Specifikation
Sammanfattning
Föremål tillverkade för att ge stöd, skydd, kraft och vägledning.
Beskrivning
En totalitär rationalitetsnorm gör oss till kuggar i en social apparatur men också till öar i ett vidsträckt hav, fastlåsta vid beteenden som gör oss både mer ängsliga och ensamma. Det behövs katalysatorer för att vi ska kunna bryta oss loss ur de mönster vi befinner oss i, de normerande strukturer som gör att vi oftast läser varandra som symboler, tecken eller representanter snarare än människor.
Destruktiva mekanismer gör att vi har svårt att se varandra och att vi knappt orkar att möta vår omgivning . Detta objekt är en startpunkt, som stödjer dig i vissa moment i processen att hitta din egen väg - tillsammans och i samklang med omgivningen.
Dokumentation
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se