Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2024
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Operation omorganisation
2011
Specifikation
Sammanfattning
En spaning efter byråkratins själ och en omorganisation hos skatteverk och kommuner.
Beskrivning
Under sommaren 2011 besökte vi i Kanslibyrån ett antal kommun- och skattekontor i mellansverige. Genom att gå i korridorer, bläddra bland broschyrer och känna på Skatteverkets sträva sofftyg insöp vi atmosfären och lät oss omslutas och uppslukas av en tjänstemannavardag. Bland blanketter, lecakulor och ståbord sökte vi efter den byråkratiska själen.
I Konsthall 323s regi reste vi till Eskilstuna, Norrköping, Västerås och Södertälje för att se hur det fysiska mötet mellan demokratiska institutioner och dess brukare gestaltade sig. Vi hade med oss ett uppdrag: Att luckra upp det byråkratiska maskineriet och underlätta utvecklingen mot en öppnare organisation i symbios med både medborgare och andra institutioner.
Dokumentation
Bildspel: Längd 11:21min
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se