Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2024
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Kontraproduktion
2010
Specifikation
Sammanfattning
I en samtid präglad av tidsmässig effektivisering och konsumtionstvång verkar Kanslibyrån för avprofessionalisering och långsamhet.
Beskrivning
Kontraproduktion är en begynnande samling skulpturala verk där repetitiva, nästintill maniska, processer i vardagliga material blir till installationer, objekt och aktioner. Verken är upprepade försök att skapa en taktil energi som ofta är svår att få syn på i en samtid som fokuserar på en enögt mätbar rationalitet.
Genom tidskrävande processer skapar Kanslibyrån föremål och installationer som både förkroppsligar och kritiserar en strävan efter industriell perfektion. Med irrationella metoder försöker vi med projektet Kontraproduktion skapa kontroll i vardagen. I dessa rituella skulpturverk är repetition, närvaro och laddning centrala aspekter.
Dokumentation
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se