Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2024
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Fantomförvaltningen
2012 -
Specifikation
Sammanfattning
En serie objekt och kontorsföremål som Kanslibyrån utformat till svenska offentliga och privata institutioner
Beskrivning
Med Fantomförvaltningen har Kanslibyrån påtagit sig uppdraget att hjälpa sina systerinstitutioner runt om i landet med att förbättra både arbetsmiljö, organisation och bemötande.
Vardagliga kontorsföremål är omformade och förvandlade: Funktioner har förvrängts och förbättrats, paragrafer blivit till parafraser och stelbenta strukturer luckrats upp.
Dokumentation
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se