Åtagande/Uppdrag
Kamp för en ny vardag
K1
2024
Aktiviteter
Information
Projekt
X
Namn
Allmänna uppgifter
År
Publikationer
2018 -
Specifikation
Sammanfattning
Kanslibyråns egna publikationer
Beskrivning
Programförklaring är en samling texter och poetiska inslag som Kanslibyrån arbetat fram under två år. Programförklaringen är strukturerad i 27 enskilda punkter där byråns metod och blick på samhället och världen beskrivs.
För att få ett eget exemplar av publikationen i pocketformat (60 sidor) swischa 180 kr (128 kr + porto) till 0704741380 (John Huntington) och ange din adress i meddelandet, så postar vi en bok.
Aktionsarkivet sammanfattar projektets första tio år i bokform

Boken består av fotodokumentation ur Aktionsarkivet, tillsammans med texter av Annika Lundgren, Bengt af Klintberg och Kanslibyrån.

Boken är tyvärr slutsåld men sök gärna på ditt lokala bibliotek.
Dokumentation
Kanslibyrån är politiskt och religiöst oberoende.
Byrån förbinder sig att motarbeta invanda normer och konventioner samt verka i en utpräglad demokratisk och filantropisk anda.
Kanslibyrån är en aktivistgrupp och institution som består av konstnärerna Per-Arne Sträng och John Huntington. Byrån grundades 2007. Institutionen är verksam nationellt och internationellt.
www.kanslibyran.se
E-postadress
kontakt@kanslibyran.se